Dogodki, prireditve, novice

14 projektov v dobro otrok v petih letih

˃ 42.000 evrov za NE socialni izključenosti otrok

˃ 100 sodelujočih športnikov, umetnikov, novinarjev in drugih javnih osebnosti

17.000 evrov za OŠ in njihove šolske sklade

˃ 10.000 evrov za letovanje otrok

˃ 4.500 evrov materialnih sredstev