Od februarja 2014 do oktobra 2015 smo aktivno sodelovali z Mladinskim domom Malči Beličeve, kjer živijo otroci zaradi neugodnih družinskih razmer v celodnevni/celoletni oskrbi. Sredstva smo pridobivali z donacijami pravnih in fizičnih oseb. Otroke smo vključili v različne ŠPORTNE panoge. Otroke so mnogi vrhunski športniki in strokovnjaki navduševali in učili, kako koristno in zdravo je športno preživljanje prostega časa. Ker so vse obšolske dejavnosti plačljive, smo izredno ponosni na naše dosežke in projekte z otroki in za otroke.

Leti 2016 in 2017: Inovativni projekt igranja dobrodelnih tekem po različnih krajih v Sloveniji. V ekipi VELIKANI SLOVENSKEGA ŠPORTA so združena mnoga velika imena slovenskega športa in kulture. Devet prireditev, praznikov športa in dobrodelnosti po Sloveniji: v letu 2016 januarja v Slovenj Gradcu, februarja v Izoli, marca v Murski Soboti, aprila v Mariboru, junija na Jesenicah, septembra v Domžalah, decembra v Stožicah, v letu 2017 pa januarja v Črnomlju in marca v Lendavi.

2018: dobrodelna nogmetna tekma med NK Olimpiki in ekipo Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana za otroke Mladinskega doma Malči Beličeve ter mednarodni humanitarni hokejski projekt Slovenija : Rusija.