Vaše donacije spreminjajo življenja otrok - vaša pomoč ima moč.

Z vašimi donacijami pomagate uresničevati programe za pomoč otrokom, omogočate jim obleke, igrala, redne športne in glasbene aktivnosti, zdravljenje, spodbujate njihovo šolanje, omogočate počitnice.

Zaradi vas je SVET prijaznejši do otrok.

HVALA v imenu otrok, HVALA, ker prispevate.

 

Donatorska pogodba