Nov mednarodni humanitarni projekt Olimpikov

posted in: Novice, dogodki, prireditve | 0

Mednarodni humanitarni projekt Olimpiki med srbskimi/črnogorskimi/bosanskimi/severnomakedonskimi športnimi in glasbenimi legendami

Športno društvo Olimpiki, neprofitna humanitarna organizacija za pomoč otrokom v socialnih stiskah, v sodelovanju z zvezami Romov Slovenije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Severne Makedonije ter Evropsko romsko zvezo načrtuje mednarodni dobrodelni projekt v dobro romskih otrok.

Načrtujemo:

- dobrodelno prireditev v Beogradu v letu 2020

- dobrodelno prireditev v Sarajevu v letu 2021

- dobrodelno prireditev v Podgorici v letu 2021

- dobrodelno prireditev v Skopju v letu 2021

Zavedamo se, da živimo v težkih časih, ampak nočemo stati križem rok, zato načrtujemo vnaprej, saj bo čas po koronavirusu dobrodelne akcije pomoči in podpore še kako potreboval.

Stiki

Športno društvo Olimpiki

Nataša Olimpiki, predsednica humanitarne organizacije

Cesta na Brdo 55 1000 Ljubljana Slovenija

Pišite nam